Depozitarea temporară a deșeurilor medicale trebuie realizată în funcție de deșeurile colectate la locul activității, fiind strict interzis accesul persoanelor neautorizate la locul depozitării. Despre colectarea corespunzătoare a deșeurilor, am vorbit într-un alt articol, disponibil aici

În fiecare incintă este obligatoriu un spațiu de depozitare temporară, inclus în proiectul inițial al unității. Acest spațiu trebuie să conțină 2 compartimente: un compartiment pentru deșeuri infecțioase, prevăzut cu sistem de închidere, și un compartiment pentru deșeuri nepericuloase, asimilabile celor menajere.

Se recomandă ca durata depozitării să fie cât mai scurtă posibil, respectându-se normele de igienă în vigoare.

Deșeurile infecțioase se depozitează pentru maxim 48 de ore în incinta unității si au 24 de ore termen pentru transport și eliminare finală.

Compartimentul deșeurilor periculoase este o zonă cu potențial septic și trebuie separat și asigurat prin sisteme de închidere. Podeaua trebuie prevăzută cu sifon conectat la rețeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curățării și dezinfecției. Sistemul corespunzător de ventilație trebuie să asigure menținerea unor temperaturi scăzute pentru a evita descompunerea resturilor organice.

Deșeurile rezultate din laboratoarele bacteriologice sunt autoclavate la 134 de grade Celsius în saci speciali, apoi vor fi depozitate la fel ca cele infecțioase.

Deșeurile anatomo-patologice se depozitează în camera frigorifică până la momentul depozitării temporare, urmând apoi a fi transportate către spațiul destinat depozitării.

Trebuie asigurată dezinsecția și deratizarea spațiilor de depozitare pentru a preveni apariția insectelor și a rozătoarelor. De asemenea, este necesar un compartiment pentru cântărirea deșeurilor medicale.