Pupinelul este un dispozitiv care folosește căldura uscată pentru a steriliza instrumentelor. Pupinelul se adresează acelor instrumente care nu se pot steriliza prin intermediul căldurii umede. Căldura uscată are efect oxidant asupra microorganismelor, în vreme ce căldura umedă se bazează pe transferarea energiei asupra instrumentelor.

În pupinel, se pot steriliza acele endodontice, instrumentar metalic mic, prin utilizarea unor casolete de sterilizare, și instrumentarul metalic ascuțit, pentru a evita corodarea prin expunere la aburi.

Sterilizarea în pupinel – etape:

1. Curățarea instrumentarului de orice urmă de grăsime, ulei, lichide, resturi tisulare sau orice alt material. Ulterior, instrumentele se dezinfectează cu soluție dezinfectantă timp de 15-30 de minute.

2. Pregătirea instrumentarului pentru sterilizare – instrumentele se ambalează în cutii sau casolete de sterilizare, în mod etanș. Pentru a nu împiedica circulația optimă a aerului în interiorul pupinelului, se recomandă așezarea cutiilor la câțiva cm depărtare.

Instrumentarul metalic, inclusiv cel ascuțit, se sterilizează la o temperatură de 160 de grade Celsius, ciclul de sterilizare începând din momentul atingerii temperaturii respective. La finalul ciclului de sterilizare, temperatura trebuie să scadă lent, iar ușa pupinelului nu va fi deschisă până când temperatura nu scade la 50 de grade Celsius.

Procesul de sterilizare poate fi verificat prin utilizarea unor indicatori chimici externi (benzi impregnate cu cerneală), indicatori chimici interni (benzi adezive) sau indicatori biologici (benzi impregnate cu Bacilus Subtilis).

3. Inscripționarea orei și a zilei de sterilizare.

4. Depozitarea instrumentelor în compartimente speciale pentru a preveni riscul de contaminare.

Spre deosebire de sterilizarea cu abur, sterilizare în pupinel necesită mai mult timp, de aceea nu este cea mai potrivită metodă pentru un flux mare de instrumente. Cu toate acestea, este cea mai indicată pentru instrumentele care nu sterilizarea cu abur sub presiune.